Welsh Whisperers

Noson llawn STRAEON
Dewch ynghyd a gwrandewch ar straeon a chwedlau traddodiadol Gwynedd, yn cael eu hadrodd gan Carol Pearce a’r Storïwyr y Ddraig. Bydd chwedlau hynafol y Bermo a Gogledd Cymru yn dod yn fyw yn ail digwyddiad Y Sibrydion Cymraeg y Ddraig. Byddwch yn clywed am ddigwyddiadau hudolus, brenhinoedd a breninesau, tiroedd a gollwyd i'r môr a llawer, llawer mwy.

Yn addas ar gyfer 12-120 oed.
Nos Sadwrn Mehefin 29ain 2024, 7yh
Tocynnau £5


An evening full of STORIES!
Gather round and come and listen to traditional Gwynedd stories and legends, told by Carol Pearce and the Dragon Storytellers. The ancient tales of Barmouth and North Wales will be brought to life at the Dragon’s second Welsh Whisperers event. You will hear about magical events, kings and queens, lands lost to the sea and much, much more.

Suitable for age 12 – 120.
Saturday 29 June 2024, 7pm
Tickets £5 
Book
Venue
The Dragon Theatre
Jubilee Road
Barmouth
Gwynedd
LL42 1EF