Pedair

Mae Pedair yn dwyn ynghŷd dalentau pedair o artistiaid gwerin arobryn amlycaf Cymru: Gwenan Gibbard, Gwyneth Glyn, Meinir Gwilym a Siân James.

Pedair, feminine form of 'pedwar' ('four' in Welsh) draws on the talents of four of Wales' most prominent and award-winning folk artists: Gwenan Gibbard, Gwyneth Glyn, Meinir Gwilym and Siân James.


Friday 14th June @ 7pm
Tickets £15

 
Book
Venue
The Dragon Theatre
Jubilee Road
Barmouth
Gwynedd
LL42 1EF